PraktischeInfo

Ziekmelding

In geval van ziekte van uw kind, verzoeken wij u vóór 8:15 uur de ziekmelding door te geven via de knop Absenties melden in Parro of door te bellen met school.

Krijgt u niemand aan de lijn dan kunt u de voicemail inspreken.