OnzeSchool

Ouderpanel PBS

Het ouderpanel van PBS is een groep ouders, die actief meedenkt met de school over alles wat te maken heeft met het pedagogisch klimaat en de sfeer op onze school. De ouders uit het ouderpanel delen hun eigen ervaringen en denken mee over hoe we als ouders en team PBS warm kunnen houden. Leidend daarbij zijn de pijlers van PBS  en de kernwaarden van de school: veilig, vertrouwen en plezier. Vier keer per jaar komt het ouderpanel met de directie bij elkaar.