OnsOnderwijs

Continurooster

Op de Gooilandschool hebben wij een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de middag op school eten. Vóór of na de lunch gaan de leerlingen 25 minuten buiten spelen. Voor het toezicht tijdens de tussenschoolse opvang (TSO) zetten we ook ouders in. Onze TSO-Coördinator Bert Kortbeek is verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en coördinatie van de middagpauze. Gedurende de middagpauze worden de kinderen begeleid door de coördinator, de conciërge, ouder-vrijwilligers en de ingeroosterde ouders.

TSO

Alle ouders van de groepen 3 tot en met 8 worden per schoolgaand kind 1 keer per jaar ingeroosterd voor de pleindienst. Het rooster wordt, zodra dit gereed is, per groep aan u gemaild. Voor de groepen 8 is dit voor de grote vakantie, voor de overige groepen voor de herfstvakantie. Vervolgens wordt het rooster 2 a 3 weken voordat een groep aan de beurt is via Parro verstuurd. Indien u verhinderd bent, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Heeft u onderling met een andere ouder van dag geruild, geef dit dan graag op onderstaand formulier ‘TSO wijzigen dag’ door. Heeft u overige vragen aan onze TSO coördinator, gebruik dan onderstaand TSO contactformulier.