Een ondernemende school met mooie tradities

In Bussum,  in het hart van het Spiegel, staat de Gooilandschool. Een echte buurtschool, waar kinderen samen leren, spelen en (op)groeien. De Gooilandschool is een ondernemende school met mooie tradities, betrokken ouders en een professioneel team.

Met uitdagend onderwijs, een passend aanbod en een systematische aanpak willen we de beste leerschool zijn voor al onze kinderen.

Naast alle informatie op deze website organiseren we speciaal voor nieuwe ouders en ouders die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind twee keer per jaar een informatieochtend. Bij praktische info vindt u meer informatie over onze  aanmeldingsprocedure en kunt u zich opgeven voor de eerstvolgende informatieochtend. U bent van harte welkom!

Belangrijkste kenmerken van de Gooilandschool zijn:

  •   Buurtschool op één locatie met eigen gymzaal
  •   Professioneel en betrokken lerarenteam
  •   Vakleerkrachten voor gym, muziek en handvaardigheid
  •   Passend onderwijs voor al onze kinderen
  •   Projectonderwijs voor de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek
  •   Hoge Cito resultaten
  •   Continurooster
  •   Maximaal 27 kinderen per klas
Ondernemende school

We zijn een school die denkt in kansen en in mogelijkheden. Zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Ook in corona tijd focussen we vooral op wat wel kan en op welke manier we de kinderen zo goed mogelijk onderwijs kunnen bieden. Samen met ouders creëren we een leerrijke omgeving en stellen we jaarlijks een uitdagend aanbod samen, waarbij we rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en de wensen voor de toekomst.

Zo zijn er gedurende het schooljaar veel wisselende activiteiten en projecten, die een aanvulling zijn op het vaste curriculum. Per activiteit en per leerjaar wordt gekeken welk aanbod het beste past bij de interesses en de belevingswereld van de kinderen. We maken gebruik van educatieve programma’s van het Grafisch atelier en van musea in de buurt zoals: het Singer, Beeld en Geluid en het Muiderslot. In alle leerjaren worden programmeerlessen aangeboden en lessen over mediawijsheid. Met workshops van Young Engineers verrijken we het wetenschap en techniekonderwijs op een speelse manier. In groep 6 hebben alle kinderen de mogelijkheid om hun typediploma te halen en onze achtste groepers leren de eerste stappen van het ondernemen met behulp van het project: Jonge Ondernemers.

Oud-leerlingen, ouders, en gastsprekers nodigen we uit om gastlessen te geven, zodat onze kinderen kennis maken met en leren van de ervaringen van mensen uit de praktijk.

Samen met ouders en kinderen kiezen we elk jaar een aantal goede doelen waar we ons voor inzetten. Of het nu gaat om wandelen voor water, het verkopen van kinderpostzegels of het inzamelen van eten, kleding of plastic doppen, iedereen doet mee en is betrokken. Zo ervaren kinderen al heel jong dat samen dingen ondernemen niet alleen heel leerzaam is, maar ook super leuk!

Tradities

De Gooilandschool bestaat sinds 1878 en is een school met een lange historie. Ouders, die zelf ooit op onze school hebben gezeten, brengen nu hun eigen kinderen met plezier naar de Gooilandschool. Regelmatig lopen oud-leerlingen binnen om een praatje te maken met teamleden en wat ook steeds vaker gebeurt, is dat oud-leerlingen ons benaderen voor een stageplaats of onderzoek.

Op de Gooilandschool vieren we samen feest. Of het nu verjaardagen zijn, eindfeesten, Kerst, Sinterklaas of mooie resultaten; alles wordt gevierd. Daarnaast zijn er gedurende het jaar heel veel activiteiten waar kinderen samen met de leerkrachten naar uitkijken zoals de schoolreisjes, kamp (gr 7 en 8), musicals (gr 2, 5 en 8), het kerstdiner in de klas, de herfstdag, het uitzwaaien van groep 8 en het schoolvoetbal. Zo maken we generatie na generatie samen met de kinderen en de ouders mooie herinneringen!