OnzeSchool

Oudercommissies

Wij kunnen als school niet zonder de hulp van ouders. Zo heeft elke groep twee klassenouders, die de leerkrachten ondersteunen bij het plannen en organiseren van activiteiten en uitstapjes. Gedurende het schooljaar zijn er ook regelmatig hulpouders nodig voor bijvoorbeeld het begeleiden van leerlingen bij bijzondere lessen of activiteiten en luizenpluizen. Om alle hulp van ouders in goede banen te leiden hebben we een betrokken oudercommissie.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die naast de coördinatie van de ouderhulp, allerlei feesten en extra activiteiten (mee)organiseert. Dit doen zij in nauw overleg met leerkrachten en directie.

Elk jaar terugkerende evenementen zijn:

  •   Feestelijke 1e schooldag van het schooljaar
  •   Kinderboekenweek
  •   Dag van de leraar
  •   Sinterklaasversieringen in de school
  •   Kerstversieringen in de school en kerstdiner voor de kinderen
  •   Start nieuwe jaar (na kerstvakantie)
  •   Paasversieringen
  •   Kleutermusical
  •   Uitzwaaien met hele school van groep 8 laatste schooldag
  •   Slotdag/Eindfeest

Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke verdeling van ouders  uit de verschillende groepen: onder-, midden-  en bovenbouw.

Verkeerscommissie

De veiligheid in en rond de school is een belangrijk aandachtspunt. Zeker ‘s morgens en ‘s middags aan het begin en einde van de dag is het behoorlijk druk rondom de school. De school heeft nauw contact met de wijkagent en de gemeente en samen met een aantal betrokken ouders bespreekt de directie meerdere keren per jaar de verkeersveiligheid rondom de school.

Heeft u een leuk idee of een vraag aan de oudercommissie of de verkeerscommissie: dit kan met behulp van het algemene contactformulier.