PraktischeInfo

Coronabeleid

GOUDEN CORONA REGELS 

  • Blijf thuis als u veel hoest en koorts hebt!
  • Leerlingen met verkoudheidsklachten mogen naar school, behalve als ze koorts hebben, dan blijven ze thuis. 
  • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand. Ook als je buiten op je kind staat te wachten.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig en lopend naar school, sowieso alle kinderen die in een cirkel van 700 meter rondom de school wonen. 
  • Jongere kinderen worden door maximaal 1 ouder gehaald en gebracht. 
  • Alleen ouders van leerlingen uit groep 1 en 2 mogen over het plein lopen

Voor het beoordelen of uw kind wel of niet naar school mag komen, maken we gebruik van de beslisboom, die in samenwerking met BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang), de AJN (Jeugdartsen Nederland) en de RIVM is opgesteld. Klik hier voor de meest actuele versie.